UAZ – lò ấp những huyền thoại

Ngày này năm xưa, 22/6/1943, Uỷ ban quốc gia về quốc phòng Liên Xô (ngày nay là Bộ Quốc phòng) ra quyết định thành lập nhà máy sản xuất ô tô tại Ulyanovsk (U-li-a-nốp) với diện tích 2.000 héc-ta. Xí nghiệp này được đặt tên là Nhà máy ô tô Ulyanovsk, viết tắt là UAZ, được xây dựng trên cơ sở dây chuyền máy móc của Nhà máy ô tô Stalin (ZIS) vốn được sơ tán tới Ulyanovsk vào tháng 7/1941 khi Thế chiến II bắt đầu nổ ra.

Dây chuyền sản xuất GAZ-69 tại Nhà máy ô tô UAZ.
Ảnh: Ulpressa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *