Tag Archives: detroit

Detroit – Kinh đô ô tô Mỹ

Ngày này năm xưa, 24/7/1701, bên bờ kênh thơ mộng nối hồ Erie và hồ St. Clair, vị thuyền trưởng người Pháp Antoine de la Mothe Cadillac đã thành lập nên thành phố Ville d’Eitroit (dịch: “Thành phố bên bờ kênh”). Hai trăm năm sau, tên gọi của thành phố được rút gọn lại thành […]

call now