Category Archives: Blog

Góc Bạch Dương

Em xin phép được viết 1 bài về một số hãng mô hình CCCP scale 1:43 phổ biến với giá thành nhẹ nhàng dành cho anh em ta hoặc các bạn mới tiếp xúc tỉ lệ 1:43 chơi. Những kiến thức này do em tìm tòi lượm đặt trong suốt thời gian chơi mô hình […]

call now